Katasztrófavédelmi rajzpályázat 2017

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Muraszombati Védelmi és Mentési Kirendeltség által meghirdetett rajzpályázatán osztályunk munkáját a szlovén igazgatóság  a legjobbnak ítélte: „Természeti és más katasztrófák – Vigyázat! Veszélyes anyagok!” címmel.

A rajzokat készítették: Gara Ágnes, Malasics Lilla, Takács Bianka, Herczeg Krisztián, Rudolics Zalán, Sárközi Rikárdó.

Az okleveleket a Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai adták át a díjazott gyerekeknek és tanító nénijüknek! 

TÁMOP 3.1.5.

Intézményünk 2010 januárjában pályázatot nyújtott be az Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez, a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 kódszámú, „Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) támogatására” címmel meghirdetett pályázatra.
A pályázat a Szegi Suli Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Becsvölgye pedagógusának, Kustán Jenőnek, újabb pedagógusi oklevelének megszerzésére irányult, informatika tanári szakon.
A pályázat adatai:
Időtartama: 2010. 02. 10. – 2012. 08. 01.
Azonosítószáma: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0005.

Címe: Informatika tanári végzettség megszerzése tanári mesterképzés keretében.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 4 988 060 forint.
A pályázat megvalósítása
Mivel kollégánk nem informatika szakos tanár, ezért az informatikatanári mester szak felvételéhez szükséges volt 50 kreditpont teljesítésére. Ennek érdekében 2010 májusában beadta felvételi jelentkezését a Pannon Egyetem Műszaki Informatika Karára, valamint az ELTE-re. Mindkét helyre felvételt nyert, ő viszont a színvonalasabbnak ígérkező Pannon Egyetemet választotta, ahol szeptemberben el is kezdte tanulmányait.
Mivel sikeres vizsgáinak, valamint előző tanulmányainak – főiskolai és OKJ-s képzések – köszönhetően az első félévben sikerült megszereznie a szükséges 50 kreditet, a második félévben a tanárképzősökkel folytathatta, tanulmányait, előre teljesítve így két tantárgyat.
2012 februárjában beadta felvételi jelentkezését szintén a Pannon Egyetemre, az Informatika Tanári Mesterszakra. A felvételire 2011. június 25-én került sor, ahol az elérhető 90 pontból 87-et sikerült szereznie, mellyel felvételt nyert. (A felvételi ponthatár 85 volt, mely nagyon magasnak mondható, mivel erre a szakra más intézmények esetében 65 ponttal „kényelmesen” be lehetett kerülni.)
A tanév első félévében 18 tantárgy követelményeit kellett teljesítenie (beadandó dolgozatok, vizsgák, stb.), a másodikban pedig 16-ot. Ekkor kellett azonban leadni a szakdolgozatot, valamint a záródolgozatot, melyek elkészítése óriási munka volt, továbbá 2012 májusának végén került sor a záróvizsgára, valamint az államvizsgára is.
Záródolgozatként leadott munkáját a 26 dolgozat közül a legmagasabb pontszámmal jutalmazta az azt vizsgáló szakmai bizottság. A dolgozat egy oktatóprogram megírása, valamint annak bemutatása volt. A program, melynek neve „Számolgassunk”, megtalálható webhelyünkön, innen letölthető.
Sikeres vizsgákat követően diplomáját, melynek eredménye jeles lett, 2012. június 23-án vehette át ünnepélyes keretek között. 

Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

HATÁRTALANUL! program keretében a Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek pályázatot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.  258. 000 forinttal támogatta.

            Intézményünk 7. osztályos tanulói (Csonkahegyhátról 10, a Becsvölgyei Telephelyiskolából 9 tanuló osztályfőnökeikkel) 2013. március 13-15-ig Szlovéniába kirándultak.

            Első napunkat Lendván és környékén töltöttük. A vár és uraik története után a város nevezetességeivel ismerkedtünk. A Szent István-szobornál elénekeltük a Himnuszt. A Bánffy Központban találkoztunk az ott dolgozókkal, akik lelkesen meséltek a magyar kulturális eseményekről, rendezvényekről. Majd Bántornyán megcsodáltuk az Árpád-kori templom falfestményeit. A dobronaki Orchidea park gyönyörű trópusi kertjében is sétálhattunk.

            Második napunkon a göntérházi Kétnyelvű Általános Iskolában megismerkedtünk az oktatással, az iskola pedagógusaival és elsősorban a hetedik osztályos diákokkal. Az igazgatónő, Sebjanics Valéria kedvesen fogadott bennünket, bemutatta a szlovén-magyar oktatás lényegét.  Majd a csáktornyai Zrínyi várhoz utaztunk, Zrínyi Miklós emlékművét is megkoszorúztuk.

            Március 15-én ünnepi hangulatunkhoz hozzájárultak kabátjainkra kitűzött kokárdáink is. Délelőttünket a Makovecz Imre által épített színházban töltöttük. Részt vettünk a műsor próbáján is. Megkoszorúztuk a Kossuth és Széchenyi emléktáblákat. Délután Dobronakon kézműves foglalkozáson vettünk részt: csuhé figurákat is készíthettünk. Ezen a napon még büszkébben voltunk magyarságunkra, amelyhez hozzájárultak a most megismert szlovéniai magyar közösség tagjai is.

            Idegenvezetőnk, Patyi Zoltán a Lendvai Magyar Kulturális Intézet munkatársa 3 napon át élményt nyújtó idegenvezetésével, emberségével hathatós segítséget nyújtott kirándulásunk sikeres megvalósulásához.

            A kirándulás, az előkészítő foglalkozások, a csapatok munkálkodása, a folyamatosan készített projektnaplók, PowerPoint bemutatók, az utazást követő értékelő és bemutató rengeteg, és felejthetetlen élményt adtak. A közel 3 hónapos tevékenykedésük csúcspontja a TÉMANAP lesz, amelyen iskolánk minden tanulója ízelítőt kap élményeinkből.

                                   Összeállította a tanulók írásai alapján: Berke Andrea projektvezető

Határtalanul program

A HATÁRTALANUL! program keretében a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. HATÁRTALANUL! Programigazgatósága pályázatot hirdetett a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére. A pályázat célja a magyarországi közoktatási intézményekben 7. évfolyamon tanuló diákok Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulásának támogatása.

Intézményünk hetedik osztályos tanulói 2013. március 13-15-ig 3 napot töltenek Szlovéniában: Lendván, Göntérházán és Dobronakon. A pályázatból az útiköltség és a szállás finanszírozható. Részt veszünk a lendvai múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásán, megtekintjük a települések nevezetességeit, és ellátogatunk a Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskolába. Élményeinkről tájékoztatjuk intézményünk diákságát is.

                                                                                                          Berke Andrea

                                                                                                          projektvezető