Személyi állomány

Pedagógus munkát végzők:

Simon Zsolt intézményvezető, mesterpedagógus, tanító, szaktanácsadó. Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga. Köznevelési szakértő.
Kustán Jenő intézményvezető – helyettes, tanár. Fizika Informatika

Berke-Vugrinecz Andrea mesterpedagógus, tanár, szaktanácsadó. Magyar nyelv és irodalom, Ének és drámapedagógia.
Cséber Mónika pedagógiai asszisztens
Dominkóné Cséber Andrea tanár. Biológia.
Geráth Csabáné tanító. Gyermek-, és ifjúságvédelmi felelős.
Gregor Endre tanító
Gregorné Kovacs Hedvig tanító.
Horváth Zita tanár. Magyar nyelv és irodalom, Népismeret, történelem.
Koválcsik Miklósné tanár. Matematika, Technika, Informatika, Diákönkormányzat vezető.
Körmendiné Malasics Edit óraadó.  Földrajz.
Kustánné Kiss Zsuzsanna Gyógypedagógus, tanító. Munkaközösség vezető.
Márton Tiborné óraadó tanár Kémia
Oroszné Erdei Rita tanár.  Német. Munkaközösség vezető
Paisné Molnár Barbara tanító. Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga.

Berki Tamás Dávid tanár. Angol.
Szabó Dezső tanár, edző.
Szili László hitoktató.
Zabariné Juhász Linda tanár. Testnevelés

 

 

Pedagógus munkát közvetlenül segítők:

Gergye Anna iskolatitkár.
Szermjagin Andrej rendszergazda.

 

Ügyviteli alkalmazott:

Farkas Jánosné adminisztratív dolgozó.

 

Egyéb technikai dolgozók:

Bakáné Dóra Zsuzsanna technikai dolgozó.
Horváth Tiborné technikai dolgozó.
Simonné Németh Ildikó technikai dolgozó.